• 90 m2Diện tích

Chi tiết

bns kiot  khu thương mại chợ xuyen á 

buon bán tự do moi mạc hang 

giá chi 350 tr 

 nhu cầu liên hệ 0967073267