• 13,758 m2Diện tích

Chi tiết

Diện tích 13.758m2.

Trong đó, đất thổ cư: 300m2. Đất nông nghiệp: 13.458m2

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng Sử dụng đến 02/11/2054