• 66 m2Diện tích
  • 1 Tầng

Chi tiết

Tôi cần tìm người thuê nhà.