• 66 m2Diện tích

Chi tiết

Tổng dt 120m2. Cho thuê 66m2(4,4x15m). Lối đi chung.