• 3.3 m2Diện tích

Chi tiết

sap chợ Kiot Chợ

Khu Dân Cư Tái Định Cư Xuyen A 

Diện Tích 3x3 

giá 380tr

Buon Bán Tự Do 

Khu Đô saM Uất cơ sở hạ tần hoan thiện

 buôn bán đông đucs Ket hợp công viên cây xanh.

ai co nhu cầu lieenhe 0967073267 lequyen