• 4,328 m2Diện tích

Chi tiết

Bán đất làm nhà xưởng kho bãi

Dt 4328 trong đó có 500m2 đất ở

Đường 10,5

Trêm cụm khu công nghiệp hòa nhơn