• 21,000 m2Diện tích

Chi tiết

21000m2 đất  trồng cây lâu năm.  Thiết kế theo mô hình trang trại.  Có 1 nhà gỗ mái ngói 2 tầng,  1 nhà gạch còn sử dụng tốt.  Hệ thống hồ tưới tiêu đầy đủ.  Bao quanh bằng hệ thống lưới B40 và hàng rào thép gai.